Yötyö tappaa

Yötyö tappaa. Se ei ole mielipidekysymys, vaan tutkittu tosiasia. Epäsäännöllinen vuorokausirytmi vaikuttaa muun muassa sydämen, munuaisten ja aivojen toimintaan.

Pelkästään jo epäsäännöllistä vuorotyötä tekevillä riski sairastua erilaisiin sydän- ja verisuonitauteihin sekä kakkostyypin diabetekseen on suurempi, kuin mitä on esimerkiksi säännöllistä päivätyötä tekevillä. Useiden vuosien altistuminen yötyöhön pitää sisällään syöpään sairastumisen riskin ja sillä on todettu olevan yhteyksiä myös dementiaan.

Mielestäni yötyön tulisi myös lähtökohtaisesti lyhentää säännöllistä työaikaa.

Yötyö syö voimia ja väsyttää. Siitä aiheutuva jatkuva vuorokausirytmin sekoittuminen lisää elimistön kortisolin eritystä, heikentää sokeritasapainoa ja nostaa myös verenpainetta. Myös tapaturmien riski kasvaa valvottujen öiden jälkeen.

Väsymyksen ja alentuneen mielialan lisäksi myös kohonnut ruokahalu voi olla yksi elimistön tapa reagoida epänormaaliin rasitukseen. Väsyneenä ja nälkäisenä mielihalut kohdistuvat helposti rasvaisiin ja hiilihydraattipitoisiin ruokiin, mikä liikunnan vähyyden vuoksi voi olla omiaan myös aiheuttamaan painon nousua ja sitä kautta lisäämään kehon ja mielen epätasapainoisuutta.

Epäsäännöllisiin työolosuhteisiin liittyvällä yötyöllä on myös havaittu olevan yhteyttä hedelmällisyyden vähenemiseen ja sen on naisilla havaittu nostavan raskauden aikana keskenmenon riskiä. Alle 50-vuotiailla naisilla on nähty myös rintasyövän riskin kasvavan jo kymmenessä vuodessa noin 80 prosentilla, kun takana on ollut useita perättäin tehtyjä yövuoroja. 

Aina toisinaan olen kuullut jonkun kertovan yötyön sopivan kyseiselle yksilölle päivätyötä paremmin. Ehkä niin. Myös ihmisen ikä vaikuttaa yötyön rasittavuuteen. Nuori pääsääntöisesti kestää vuorotyötä helpommin, kuin jo varttuneempi tekijä. Poikkeuksia tähän kaikkeen varmasti löytyy ja toisinaan ihmiset pysyttelevät yörytmissä myös vapaapäivinään, mikä saattaa ehkä helpottaa asiaa.

Vaikka tämäkään aihe ei varmasti pidä sisällään vain yhtä ja ainoaa absoluuttista totuutta, lähtökohtaisesti ihminen on kuitenkin päiväeläin ja juuri epäsäännöllisyys tekee vuorotyöstä, sekä siihen lukeutuvasta yötyöstä monin verroin haitallisempaa.

Somaattisten sairauksien lisäksi se voi heikentää myös työn ja muun elämän yhteensovittamista, hankaloittaa sosiaalisten suhteiden ylläpitoa ja sen on todettu aiheuttavan jonkun verran myös mielenterveysongelmia, mistä yleisin on ollut masennus. 

Kaikesta yllämainitusta huolimatta yötyötä tehdään alati laajenevassa 24/7 yhteiskunnassamme säännöllisen työajan puitteissa yhä enemmän ja sen määrä eri aloilla tuntuu vain kasvavan jatkuvasti. Myös työ- ja elinkeinotoimisto saattaa ohjata työttömiä työnhakijoitaan yötöihin jopa karenssin uhalla. Mieleeni herääkin herkästi kysymys: onko tämä oikein tai edes oikeudenmukaista?

Toki yötyöstä pääsääntöisesti maksetaan päivätyötä korkeampaa palkkaa yölisien muodossa, mutta kompensoiko se kuitenkaan riittävällä tavalla tämän epäterveellisen työmuodon mukanaan tuomia haittoja? Mielestäni ei. Mielestäni yötyön tulisi myös lähtökohtaisesti lyhentää säännöllistä työaikaa.

Tämän työnantajan kustannuksia nostavan ehdotukseni uskoisin koviten osuvan juuri elinkeinoelämän hermostoon. En toisaalta ole edes kovin kiinnostunut kuuntelemaan sen perusteluita siitä, kuinka tähänkään ehdotukseen ei olisi varaa. Eihän sen mielestä juuri mihinkään sellaiseen ole koskaan varaa, mikä on suunnattu työtä tekevän luokan paremman elämänlaadun takaamiseksi. Se kun samalla silloin tarkoittaisi myös oman jo ennestään pullistelevan tilipussin nyörien raottamista.

Silti uskoisin hyvinvoivan ja onnellisen kansalaisen olevan yhteiskunnalle aina tuottavaisempi, kuin työllään loppuun poltetun. Mielestäni päättäjien olisi syytä pohtia tätä asiaa erittäin tarkkaan. Pienempi kuluerä nyt voisi olla suuri säästö myöhemmin, sillä työperäisten sairauksien hoitoon liittyvät kustannukset voivat siihen nähden olla yhteiskunnalle moninkertaiset tulevaisuudessa.

Lähteet: Duodecim, Työterveyslaitos, https://www.superlehti.fi/hyvinvointi/terveys/yotyo-on-vaikeaa-aamuvirkuille-vuorotyo-lisaa-sydan-ja-verisuonitautiriskia/, https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/miten-selvita-yotyosta-hengissa-tutkimusprofessori-oireisiin-pitaisi-havahtua-hyvin-nopeasti/7061132#gs.or6tug, https://www.iltalehti.fi/terveys/a/2014012217960140, https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/vuorotyo-voi-vaikeuttaa-raskaaksi-tulemista/3312478#gs.or98t2

Lähetä kommentti