Valtuustoaloite päihtyneiden päivätoimintakeskuksen perustamiseksi Tampereen Hervantaan

Tampereen kaupungin alaisuudessa toimiva päihtyneiden päivätoimintakeskus Huoltsu on jo vuosien ajan tarjonnut keskustan alueella tai sen läheisyydessä laadukkaita matalan kynnyksen palveluitaan muun muassa päihdeongelmaisille tai päihdeongelmasta toipuville, sekä muille asiakkailleen.

Huoltsun ideana on ollut periaate, että siellä on saanut oleskella myös päihtyneenä, vaikka päihteidenkäyttö sisätiloissa onkin ollut kiellettyä. Tämä on mahdollistanut erilaisten arjessa pärjäämiseen liittyvien peruspalveluiden tarjoamisen monille sellaisille ihmisille, joille se aktiivisen päihdekäytön vuoksi muualla olisi ollut vähintäänkin haastavaa, ellei jopa mahdotonta.

Huoltsu tarjoaa mahdollisuuden muun muassa edulliseen ruokailuun, peseytymiseen, vaatehuoltoon, terveysneuvontaan, sosiaalipalveluihin ja pienimuotoisiin hoidollisiin toimenpiteisiin. Se toimii myös paikkana, mihin kuka tahansa tarvitseva voi tulla lepäämään tai viettämään aikaa arjen keskellä. Henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista.

Tampereen Hervannassa toimii matalan kynnyksen asumispalveluja tamperelaisille asunnottomille tarjoava Tampereen asumispäivystys ja asumisyksiköt (TASTU). Myös asumispäivystykseen voi tulla päihtyneenä, mutta sen toiminnan tarkoituksena on olla lyhytaikaista ja tilapäistä, eikä sen toiminnan ytimessä oleellisesti ole keskittyä päivätoimintaan. Asunnottomien määrä on Tampereella kääntynyt kasvuun ja käyttöaste asumispäivystyksessä onkin ollut suuri jo pitkään.

Hervanta on alueena verrattain laaja. Syrjäytyneisyys sekä päihdeongelmat näyttäytyvät sen keskustan alueen katukuvassa lähes päivittäin. Kaikki näistä ihmisistä eivät suinkaan ole asunnottomia ja näin ollen rajoittuvat asumispäivystyksen palveluiden ulkopuolelle. Myöskään asumispäivystyksen asiakkailla ei aina päiväsaikaan ole sellaista mielekästä paikkaa, missä he voisivat turvallisesti ja häiriöttä aikaansa viettää. Kauppakeskus DUO:n läheisyyteen keskittyvä, toisinaan häiriötilanteitakin aiheuttava oleskelu ja päihteiden käyttö taas häirinnee myös siellä toimivien yrittäjien tai muun henkilökunnan – tai kauppakeskuksessa asioivien asiakkaiden arkea.

Tavoittaako Huoltsu kaikkia palveluitaan tarvitsevia hervantalaisia tai muita lähialueilla asuvia? Vaikka asumispäivystyksen toimintaperiaatetta laajennettaisiin kohdistumaan myös yleisesti tamperelaisille suunnattuun päihtyneiden päivätoimintaan, ovat yksikön rakenteelliset tilat sellaisen pyörittämiseen melko haastavat. Myös erilaisten tarkoitusperiaatteidensa vuoksi päivätoimintakeskus ja lyhytaikaisen ensisuojan tarjoamiseen tähtäävä asumispäivystys olisi hyvä pitää toisistaan erillään. Liiallinen asiakasmäärä helposti kuormittaisi myös henkilökuntaa.

Esitän yhdessä muiden allekirjoittaneiden kanssa, että Huoltsun kaltaisen päivätoimintakeskuksen perustamista ryhdyttäisiin ensi tilassa selvittämään – ja suunnittelemaan toteutettavaksi myös Tampereen Hervantaan.

16.03.2020

Juhapekka Lindfors
Tampereen kaupungin varavaltuutettu / Vasemmistoliitto

1 kommentti artikkelissa: "Valtuustoaloite päihtyneiden päivätoimintakeskuksen perustamiseksi Tampereen Hervantaan"

Lähetä kommentti