Valtuustoaloite koiraystävällisen uimarannan perustamiseksi Tampereelle

Järjestyslain 4 luvun 14 § kieltää yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen vedoten koiran kytkemättä jättämisen taajamassa ja pitämään huolta siitä, että koirat eivät pääse lainkaan yleiselle uimarannalle – eivät edes kytkettyinä.

Metsästyslain 8 luvun 51 § edellyttää tietyin poikkeuksin koiran kytkettynä pitämistä tai välittömästi kytkettävissä olemista maaliskuun 1. päivästä aina elokuun 19. päivään saakka – käytännössä siis läpi koko kuumimman kesäajan. Lisäksi samaisen lain 8 luvun 53 § kieltää koiran irti pitämisen myös muina aikoina ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa.

Tässä kohtaa voitaneenkin todeta, että ei koiran uimaan – tai luonnosta nauttimaan päästämisestä ole lain silmissä ainakaan helppoa tehty. Uinti viilentää koiran pitkäksi aikaa ja edesauttaa näin myös niiden hyvinvointia kuumina kesäpäivinä. Koiria käytännössä uitetaan jo nyt edellä mainittujen lakien vastaisesti erilaisissa paikoissa, koska parempaakaan vaihtoehtoa ei aina tarjolla ole ollut.

Tampereella on toki olemassa toistakymmentä koirien ulkoiluun tarkoitettua koirapuistoa, mutta ei sellaisia aidoilla rajattuja vesialueita, missä lemmikkinsä voisi täysin turvallisesti päästää vapaana veteen virkistymään. Santalahden koirien uimapaikka ei aidattomuutensa ja läheisyydessään kulkevan vilkkaan autotien vuoksi täysin täytä tätä tarkoitustaan turvallisuuden osalta. Lisäksi se on alueena myös melko pieni, eikä uimisen osalta ole ehkä soveltuvin paikka ihmiselle.

Koiran huoltajana toimineena jo lähemmäs vuosikymmenen ajan, olen tullut siihen tulokseen, että Tampereen kokoisessa kaupungissa tulisi sen ytimen läheisyydessä olla aidoilla rajattu – ja pinta-alaltaan myös riittävän suuri yleiseen käyttöön tarkoitettu koiraystävällinen uimaranta. Sellainen, missä kesästä, rannalla loikoilusta ja uimisesta voisivat luvallisesti ja turvallisesti nauttia yhdessä sekä lemmikkieläin, että myös tämän huoltajana toimiva ihminen.

Helsingissä hyvin toteutetusta lemmikkien uimapaikasta voitaneen esimerkkinä nostaa esiin muun muassa Rajasaaren koira-aitaus. Tampereella tällainen uimaranta voisi sijaita esimerkiksi järven läheisyydessä olevan koirapuiston yhteydessä. Vaihtoehtoisesti alueena voisi toimia myös ihan vain tavanomainen uimaranta ilman varsinaista koirapuistoa, mutta joka olisi kuitenkin aidoilla rajattu. Tarvittaessa aitaa tulisi riittävän turvaetäisyyden verran vetää myös järveen, estämään lemmikkien mahdolliset harharetket pois niille varatulta alueelta.

Yksi vaihtoehto tällaisen toteuttamiselle voisi mahdollisuuksiensa mukaan olla Santalahden uimapaikka-alueen laajentaminen, kauttaaltaan aitaaminen ja muokkaaminen niin lemmikkieläinten, kuin myös ihmisten virkistyskäyttöön soveltuvaksi tai sitten perustaa tarkoitustaan vastaava alue kokonaan toisaalle. Ehkä jo olemassa olevan – tai nyt suunnitteilla olevien koirapuistojen yhteyteen tai jo olemassa olevan yleisen uimarannan paikalle tai sellaisen yhteyteen.

Esitän yhdessä muiden allekirjoittaneiden kanssa, että edellä mainitun kaltaisen yhteisesti lemmikkieläimille ja ihmisille tarkoitetun uimarannan perustamista ryhdyttäisiin selvittämään – ja suunnittelemaan toteutettavaksi Tampereelle.

16.03.2020

Juhapekka Lindfors
Tampereen kaupungin varavaltuutettu / Vasemmistoliitto

Lähetä kommentti