Suomen valtio pelaa vaarallista peliä kansalaistensa turvallisuudella

Viimeisimpien tilastojen mukaan suomalaisista noin kolme neljästä joko vastustaa NATO-jäsenyyttä tai on epävarma kannastaan. Eli kansan reilu enemmistö ei suhtaudu jäsenyyteen myönteisesti.

Tämä olisi mediassa myös syytä uutisoida kuten tilasto aidosti antaa ymmärtää ja miten asia todellisuudessa on.

Suomen valtio siis pelaa vaarallista peliä kansalaistensa turvallisuudella.

Silti aihetta on viime aikoina monissa yhteyksissä uutisoitu käänteisesti. Otsikoissa on puhuttu neljäsosan suomalaisista kannattavan jäsenyyttä.

Tämä on puolueellista ja harhaan johtavan mielikuvan luomista.

Helsingin Sanomien tekemän viimeisimmän mielipidekyselyn mukaan suomalaisista vain 26% kannattaa jäsenyyttä, 57% vastustaa ja 17% on kannastaan epävarma.

Selvästi reilu enemmistö suomalaisista ei kuitenkaan kannata NATO-jäsenyyttä.

Herää kysymys, pyritäänkö otsikoinnilla mahdollisesti vaikuttamaan enemmistön mielipiteen kääntymiseen NATO-jäsenyyden puolelle?

Puolustusministeri Carl Haglundin mukaan Suomi on allekirjoittamassa ensi viikolla uudenlaisen yhteistyösopimuksen NATO:n kanssa.

Tämä sopimus tekisi mahdolliseksi NATO:n joukkojen harjoittelun Suomen alueella ja sallisi nopean toiminnan joukkojen siirtymisen operaatioihinsa maaperämme kautta. Maaperäämme voitaisiin myös käyttää helpottamaan NATO-yhteistyötä kriisien aikana. Sotaharjoituksia isännöidessään Suomi tarjoaisi NATO:n joukoille huoltoa ja tukea.

Sopimus siis avaisi NATO:lle mahdollisuuden hyväksikäyttää Suomelta saamansa edut, mutta se ei velvoittaisi sitä mitenkään Suomeen mahdollisesti kohdistuvan uhan sattuessa.

Vaikka isäntämaasopimus ei vielä olisi sopimus Suomen NATO-jäsenyydestä, se lähentäisi Suomen suhdetta sotilasliittoon entisestään. Tarjoamatta kuitenkaan jäsenyyden mukanaan tuomia turvatakuita.

Se olisi jälleen kerran yksi askel lähemmäksi Suomen mahdollista NATO-jäsenyyttä tulevaisuudessa ja oletettavasti Venäjän näkemyksen mukaan tälle suoranainen uhka. Suomen valtio siis pelaa vaarallista peliä kansalaistensa turvallisuudella.

Niin kauan, kun selvä enemmistö suomalaisista vastustaa NATO-jäsenyyttä, ei tällaisia sopimuksia mielestäni pitäisi tehdä. Mikäli Suomi tulevaisuudessa liitetään NATO:on, tulee sen tapahtua demokraattisesti kansan enemmistön mandaatilla.

Itse en yhteistyötä tai jäsenyyttä NATO:n kanssa kannata, mutta mikäli niitä valtion toimesta aiotaan edistää, jäsenyydestä ja yhteistyöstä tulisi järjestää kansanäänestys.

Lähetä kommentti