Puhtaasti punaisempaa politiikkaa – äänestä 473 Tampereella

Seuraava sisältö on osa vuoden 2021 kuntavaalien vaalikampanjaani:

Olen Juhapekka Lindfors, 37-vuotias yhteiskuntakriittinen ja sanavalmis persoona Tampereelta. Olen koulutukseltani mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitaja, eli suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Tällä hetkellä työskentelen vakituisesti ohjaajana mielenterveys- ja päihdeongelmaisille suunnatussa asumisyksikössä Tampereella.

Aikaisempaan koulutustaustaani kuuluvat turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto, vartijan ammattitutkinto ja tietojenkäsittelyn perustutkinto. Olen työskennellyt turvallisuusalalla vartijana noin kuusi vuotta, joista kaksi vuotta vuoroesimiehenä. Olen toiminut myös IT-alan yrittäjänä kahden vuoden ajan.

Ihmiset

Talous ei voi sanella ehtoja ihmisten tarpeille. Valtuutetun tärkein tehtävä on ylläpitää kuntalaisten hyvinvointia kotikunnassaan.

Äänestäjän on voitava luottaa siihen, että tätä tehtävää tulevat hoitamaan työhönsä vahvasti sitoutuneet henkilöt, joilla on myös rohkeutta puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin.

Panostamalla ihmisyyden juurille, esimerkiksi hyvään varhaiskasvatukseen, sekä nuorten koulutukseen ja harrastustoimintaan, pystymme ennaltaehkäisemään lukuisia sosiaalisia ongelmia tulevaisuudessa.

Meidän tulee kuitenkin olla valmiita ottamaan vastuu myös jo syntyneistä epäkohdista. Ihmisarvolla ei voi olla hintalappua. Syrjäytyneitä ei tule jättää oman onnensa nojaan.

Tarjolla on oltava riittävästi matalan kynnyksen paikkoja yksinäisyydestä ja mielenterveys- tai päihdeongelmista kärsiville ihmisille. Palveluihin on oltava helppoa tulla ilman turhaa byrokratiaa.

Yksityistämällä julkiset peruspalvelut voittoa tavoitteleville yrityksille, muuttuu samalla niiden perusluonne. Palvelun tuottaminen ei ole enää toiminnan keskiössä. Tavoite on tehdä voittoa. Mitä tapahtuu palveluille, jos voittoa ei tule?

Toimiva palveluverkosto ei voi olla vain taloudellisesti varakkaiden etuoikeus. Turvataksemme yhdenvertaisuuden toteutumisen myös vähävaraisten kohdalla, tulee meidän panostaa laadukkaisiin julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kolmatta sektoria kuitenkaan unohtamatta.

Eläimet ja ympäristö

Luonnon ja kaiken elävän kunnioittaminen on mielestäni elämän jatkumon edellytys. Se on vastuullista tulevaisuudesta huolehtimista.

Puhtaan ja monimuotoisen ympäristön merkitystä kuntalaisten psyykkiselle hyvinvoinnille ei tule vähätellä. Puisto- ja viheralueiden kohtuuton alasajo heikentävät elämän edellytyksiä.

Vaikka yhteiskuntamme rakentuu työpaikkojen ja talouskasvun pohjalle, emme voi asettaa materiaa, rahallista vaurautta tai jatkuvaa taloudellista kasvua ympäristöasioidemme edelle.

Rajallisessa maailmassa rajaton kasvu on mahdotonta. Vaikka ihmisten kannalta on tärkeää, että uusia työpaikkoja syntyy, emme voi synnyttää niitä väkisin epäeettisin keinoin.

Kaupunki kuuluu sen kaikille asukkaille, myös eläimille. Haluan osaltani olla vaikuttamassa esimerkiksi koirien ja muiden lemmikkieläimien mahdollisuuteen elää lajityypilleen soveltuvaa ja hyvää elämää – myös keskustan alueella.

Koirapuistojen – sekä yleisesti ulkoilu- ja virkistysalueiden ylläpitoon on panostettava. Jätehuolto kuntoon. Varsinkin kesäaikaan on löydyttävä riittävästi luvallisia uinti- ja juomapaikkoja myös eläimille.

Metsien yletöntä raivaamista ihmisasutusten ja teollisuuden tieltä tulee välttää. Näin varmistamme myös luonnonvaraisten eläinten mahdollisuuden elämään omassa elinpiirissään, sekä samalla vähennämme niiden tarvetta lähentyä ihmisten asuinalueita.

Lähetä kommentti