Päheetä pukkaa

Reilu vuosi sitten keväällä jätin Tampereen kaupungille valtuustoaloitteen Huoltsun kaltaisen päihtyneiden päivätoimintakeskuksen perustamiseksi myös Hervantaan. Alkuperäisen aloitteeni voit lukea tästä linkistä. Aloitettani käsiteltiin sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksen talousarvioesityksen yhteydessä 16.9.2020.

Aloitteeni pohjalta tehdyssä selvityksessä oli Hervantaan sijoitettavan päivätoimintakeskuksen arvioitu henkilöstötarpeen osalta muodostuvan yhdestä ohjaajasta ja kolmesta lähihoitajasta. Johtavana tahona olisi toiminut nykyisen Huoltsun johtava ohjaaja.

Voisinpa jopa melkein sanoa, että on tämä aika päheetä.

Aukioloajoiksi olisi määritelty sen olevan auki asiakkailleen maanantaista perjantaihin klo 13-19 välisenä aikana ja tarkoituksena olisi ollut tarjota heille muun muassa kaksi lämmintä ruokaa päivässä. Laskelmissa oli tässä muodossaan arvioitu vuosikustannusten olevan 337 000 euron luokkaa riippuen tilojen vuokrakuluista. Alustavien kartoitusten mukaan sopivien tilojen löytyminen Hervannan alueelta oli kuitenkin nähty haastavana.

Selvityksessä oli mainittu myös, että mikäli Huoltsun kaltaista toimintaa haluttaisiin jatkossa myös Hervannan alueelle, vaatisi se riittävän taloudellisen resurssin varaamista vuoden 2021 talousarvioon. Lopuksi selvityksessä mainittiin, että vuoden 2021 talousarvioesityksessä ei oltu varauduttu päihtyneiden päivätoimintakeskuksen perustamiseen Tampereen Hervantaan. Tältä osin valtuustoaloitteeni käsittely päättyi tähän.

Muutamia päiviä sitten sain kuulla, että Tampereelle ollaan sittenkin perustamassa uutta Huoltsun kaltaista päihtyneiden päivätoimintakeskusta. Ei Hervantaan, mutta kuitenkin verrattain lähelle sitä Muotialaan, entisiin päiväkodin tiloihin. Nimeksi olisi tulossa Pähee. Toiminnassa hyödynnettäisiin Huoltsulla jo hyväksi havaittuja periaatteita. Asiointi ei edelleenkään edellyttäisi päihteettömyyttä.

Toiminta ajoittuisi arkipäiville klo 10-18 välille ja tukea tarjottaisiin muun muassa lähiympäristönsä kohderyhmälle. Tarjolla olisi muun muassa ruokaa asiakkaille – joskin kevyemmässä muodossa mitä Huoltsulla, vaatehuoltoa ja peseytymismahdollisuus, sekä yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Henkilöstön osalta uusi päivätoimintakeskus tulisi lisäämään myös työpaikkoja, sillä se avaisi uudet vakanssit myös yhdelle sosionomille ja kahdelle lähihoitajalle.

Olen iloinen, vaikkakin hieman hämmentynyt. Edelleen ammatilliseen kokemukseeni perustuva huoleni Hervannan mielenterveys- ja päihdeongelmaisten tilanteesta saisi yhä toivomaan päivätoimintakeskuksen maantieteellistä perustamista lähemmäs juuri Hervannan aluetta, missä avun tarve nähdäkseni myös on suuri, mutta siitä huolimatta pidän tämän uuden Päheen perustamista erittäin hyvänä asiana.

En ehkä tämän uuden keskuksen perustamisesta ihan täyttä krediittiä voi itselleni ottaa aiemmin jättämääni valtuustoaloitteeseen perustuen, mutta olen tyytyväinen siitä, että esittämäni huoli matalan kynnyksen päihdepalveluiden laajentamiselle on kaupungin taholla nyt kuultu ja sen tarve huomioitu. Uskon, että myös omalla työlläni on ollut siihen vaikutusta. Voisinpa jopa melkein sanoa, että on tämä aika päheetä.

Lähetä kommentti