Meitä vedätetään

AY-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistaminen paitsi pienentäisi entisestään työntekijöiden palkkoja, sen pitkäkantoisempana tavoitteena on heikentää ammattiliittojen järjestäytymisastetta, tekemällä niihin kuulumisesta taloudellisesti kannattamatonta.

Tämä myös tekisi vuosimaksultaan keskimääräisesti edullisempaan, mutta palvelutarjonnaltaan oleellisesti suppeampaan Yleiseen työttömyyskassaan (YTK) liittymisestä työntekijälle houkuttelevampaa.

Työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla ollaan rampauttamassa tietoisesti.

Yleinen työttömyyskassa on ammattiliittoihin sitoutumaton työttömyyskassa. Se ei tarjoa työntekijöille turvaa työelämän epäkohtiin tai työnantajan väärinkäytöksiin.

Se ei myöskään neuvottele työntekijöille elintärkeistä työehtosopimuksista tai vaikuta yleisen työelämän lainsäädäntöön.

Edunvalvontaa tai oikeusapupalveluita on YTK:lta ongelmatilanteiden kohdalle sattuessa turha odottaa.

Yleinen työttömyyskassa tarjoaa käytännössä ainoastaan saman ansiosidonnaisen turvan työttömyyden varalle, minkä tarjoavat myös ammattiliitot monen muun turvan lisäksi.

Sen perimmäinen tarkoitus on saada työntekijät liittymään työnantajan leiriin, jolloin työelämää ohjaillaan aina vain enemmän työnantajan ja Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) puolelta tapahtuvaan sanelupolitiikkaan.

Tämä Kokoomuksen ajama aloite verovähennysoikeuden poistamisesta on vain yksi osa laajempaa tavoitetta ajaa ammattiyhdistystoiminta kokonaan alas.

Työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla ollaan rampauttamassa tietoisesti.

Nyt vaaditaan paitsi työntekijöiden silmien avautumista tälle vedätykselle, mutta myös ammattiliittojen ja -osastojen vakavampaa suhtautumista tähän negatiiviseen kehitykseen. Yhteistyö on hyvästä, mutta kaikki ei ole sovittavissa tai kaupan.

Olemmeko halukkaat ottamaan tämän kehityksen vastaan? Minä en ole. Ei verovähennysoikeuden poistamiselle. Ei YTK:lle.

Lopuksi havainnollistava vertailu, missä esimerkkinä käytetään Rakennusliitto ry:n ja YTK:n palvelutarjonnan eroja:

Palvelut ja edut Rakennusliitto ry ja Rakennusliiton työttömyyskassa Yleinen työttömyyskassa YTK
1 Maksaa ansiopäivärahaa, jos jäät työttömäksi Kyllä Kyllä
2 Maksaa vuorottelukorvausta, jos jäät vuorotteluvapaalle Kyllä Kyllä
3 Perii jäsenmaksua suhteessa palkkasi suuruuteen Kyllä (pienituloinen maksaa vähemmän, kuin suurituloinen) Ei (kiinteä, kaikille yhtä suuri jäsenmaksu)
4 Maksamasi jäsenmaksut vähennetään palkkatulosi verotuksessa Kyllä Kyllä
5 Neuvottelee työnantajaliiton kanssa työehtosopimuksen, jossa määritellään alan palkka- ja työehtojen vähimmäistasot, esim. työajat, lisät, ylityökorvaukset, lomat, lomarahat sekä sairausajan palkat Kyllä Ei
6 Toimii palkkojen ja muiden työehtojen sekä työolojen, työlakien, ja työttömyysturvan parantamiseksi Kyllä Ei
7 Valvoo, että työpaikoilla ei rikota työntekijöiden oikeuksia, lakia, työehtosopimusta tai muita sopimuksia Kyllä Ei
8 Neuvoo, jos sinulla on kysyttävää työsuhdeasioista tai työhon liittyvästa sosiaaliturvasta Kyllä Ei
9 Auttaa ratkaisemaan ongelmat työnantajan kanssa, esim. jos sinulle maksetaan liian vähän palkkaa, sinut irtisanotaan laittomasti, sairastut ja menetät työkykysi tai joudut tapaturman uhriksi Kyllä Ei
10 Valvoo etujasi YT-neuvotteluissa ja neuvottelee työpaikkasi säilymisen puolesta Kyllä Ei
11 Myöntää sinulle maksuttoman oikeusavun ja lakimiehen palvelut, jos työsuhderiitaasi ei saada sovittua työnantajasi kanssa Kyllä Ei
12 Sinulla on oikeus osallistua työpaikkallasi luottamusmiehen valintaan sekä ammattiosastosi toimintaan ja kokouksiin Kyllä Ei
13 Kouluttaa valvomaan etuja työpaikoilla Kyllä Ei
14 Saat tarvittaessa luottamusmiehen mukaan erimielisyys-, palkkaus-, työkyky- yms. neuvotteluihin Kyllä Ei

Lähetä kommentti