Juhapekka

Olen Juhapekka Lindfors, 40-vuotias yhteiskuntakriittinen ja sanavalmis persoona Tampereelta.

Olen koulutukseltani mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitaja, eli suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Tällä hetkellä työskentelen vakituisesti ohjaajana mielenterveys- ja päihdeongelmaisille suunnatussa asumisyksikössä Tampereella.

Tämän lisäksi olen suorittanut vartijan ammattitutkinnon ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon. Jälkimmäinen on yksityisen turvallisuusalan ylempi esimiestutkinto. Aikaisemmalta koulutukseltani olen myös datanomi, eli suorittanut tietojenkäsittelyn perustutkinnon.

Yhteiskuntavaikuttaminen kuuluu kiinnostuksieni kohteisiin ja olenkin usein ottanut julkisesti kantaa yhteiskuntamme tilaan liittyen. Toimin mukana järjestötoiminnassa erilaisilla tahoilla ja voisinkin kutsua itseäni poliittisesti- sekä ammattiyhdistystoiminnan kannalta aktiiviseksi. Luottamustehtävistäni ja koulutuksestani voit tarkemmin lukea ansioluettelostani.

Itselleni tärkeitä käsitteitä ovat tasa-arvo, johon mielestäni voidaan pyrkiä kaikkien ihmisten yhdenvertaisen kohtelun kautta. Ihmisiä ei tule asettaa eriarvoiseen asemaan minkään yksittäisen ulkoisen- tai sisäisen ominaisuuden, sukupuolen, etnisen alkuperän, varallisuuden tai esimerkiksi ideologisen arvopohjan tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Elämme vahvaa murrosaikaa ihmisten tasavertaiseen kohteluun liittyen, eikä parempaa tulevaisuutta meille kaikille luoda vanhentuneisiin epätasa-arvoa edistäviin käsitteisiin jämähtämällä. Solidaarisuus epäoikeudenmukaisuutta kokevia kohtaan ja heidän oikeuksiensa puolustaminen ovat itselleni kunnia-asia.

Tekemisessäni pyrin toimimaan mahdollisimman eettisesti ja uskoisin tiukan itsekurini ansiosta omaavani myös erittäin vahvan moraalin. On helppoa ajatella itsekkäästi ja elää elämäänsä lähinnä itselleen muista välittämättä. Itse en halua seurata tällaista tietä ja pyrin parhaani mukaan huomioimaan myös muut ideologisessa ajattelussani. Valitettavasti se ei ole aina helppoa. Nykyinen materialistinen yhteiskuntamme ei myöskään välttämättä anna siihen aina niin suurta mahdollisuutta, kuin itse toivoisi. Silti mielestäni tärkeää on omassa elämässä pyrkiä toimimaan henkilökohtaisella tasolla itse paremmin, ottaa oppia tekemistään virheistä ja omalla esimerkillään yrittää saada myös muut ajattelemaan asioita laajemmin ja vähemmän itsekeskeisesti.

Luonnon ja kaiken elävän kunnioittaminen on mielestäni elämän jatkumon edellytys. Vaikka yhteiskuntamme rakentuu työpaikkojen ja talouskasvun pohjalle, emme voi asettaa materiaa, rahallista vaurautta tai talouden jatkuvaa kasvua ympäristöasioidemme edelle. Rajallisessa maailmassa rajaton kasvu on mahdotonta ja vaikka meidän ihmisten hyvinvoinnin kannalta on erittäin tärkeää, että uusia työpaikkoja syntyy, niitä ei voi väkisin synnyttää epäeettisin keinoin.

Yritystoiminnassa tulee paremmin huomioida luonnon kestokyky ja myös eläinten hyvinvointi. Mielestäni ajattelu, missä eläimet nähdään vain ihmisten tarpeisiin tarkoitettuina hyödykkeinä on väärin ja kestämättömällä pohjalla. Olemme kaikki osa suurempaa kokonaisuutta – luontoa ja sen silmissä kaikki samalla viivalla. Mielestäni pahempaa kuin itsekkyys ja tekopyhyys, on vain oman olemassaolonsa ylimielisyys.

Kiitos kiinnostuksestasi sivustoani kohtaan. Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli mieleesi heräsi kysymyksiä. Sano suoraan, niin minäkin sanon.