Ihmiset, eläimet ja ympäristö – talous ei ehtoja sanele

Seuraava sisältö on osa vuoden 2017 Kuntavaalien vaalikampanjaani:

Olen Juhapekka Lindfors, 33-vuotias yhteiskuntakriittinen ja sanavalmis persoona Tampereelta. Koulutukseltani olen vastavalmistunut mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitaja. Aikaisempaan koulutustaustaani kuuluvat turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto, vartijan ammattitutkinto ja tietojenkäsittelyn perustutkinto (datanomi). Turvallisuusalalla olen työskennellyt vartijana noin kuusi vuotta, mistä kaksi vuotta vuoroesimiehenä. Olen toiminut myös yrittäjänä kahden vuoden ajan.

Ihmiset

Talous ei voi sanella ehtoja ihmisten tarpeille. Valtuutetun tärkein tehtävä on ylläpitää kuntalaisten hyvinvointia kotikunnassaan.

Äänestäjien on voitava luottaa, että tätä tehtävää hoitavat työhönsä vahvasti sitoutuneet ammattilaiset, joilla on myös rohkeutta puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin.

Panostamalla hyvään varhaiskasvatukseen, sekä nuorten harrastustoimintaan ja koulutukseen, pystymme ennaltaehkäisemään lukuisia sosiaalisia ongelmia tulevaisuudessa.

Meidän tulee kuitenkin olla valmiita ottamaan vastuu jo syntyneistä epäkohdista, eikä jättää syrjäytyneitä oman onnensa nojaan.

Tarjolla on oltava riittävästi matalan kynnyksen paikkoja yksinäisyydestä, mielenterveys- tai päihdeongelmista kärsiville ihmisille. Palveluihin on oltava helppoa tulla ilman turhaa byrokratiaa.

Yksityistämällä julkiset palvelut voittoa tavoitteleville yrityksille, muuttuu samalla niiden perusluonne. Palvelun tuottaminen ei ole enää toiminnan keskiössä. Tavoite on tehdä voittoa. Mitä tapahtuu palveluille, jos voittoa ei tule?

Toimiva palveluverkosto ei voi olla vain taloudellisesti varakkaiden etuoikeus. Turvataksemme yhdenvertaisuuden toteutumisen myös vähävaraisten kohdalla, tulee meidän panostaa laadukkaisiin julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kolmatta sektoria unohtamatta.

Eläimet ja ympäristö

Luonnon ja kaiken elävän kunnioittaminen on mielestäni elämän jatkumon edellytys. Se on vastuullista tulevaisuudesta huolehtimista.

Puhtaan ja monimuotoisen ympäristön merkitystä kuntalaisten psyykkiselle hyvinvoinnille ei tule vähätellä. Puisto- ja viheralueiden kohtuuton alasajo heikentävät elämän edellytyksiä.

Vaikka yhteiskuntamme rakentuu työpaikkojen ja talouskasvun pohjalle, emme voi asettaa materiaa, rahallista vaurautta tai jatkuvaa taloudellista kasvua ympäristöasioidemme edelle.

Rajallisessa maailmassa rajaton kasvu on mahdotonta. Vaikka ihmisten kannalta on tärkeää, että uusia työpaikkoja syntyy, emme voi synnyttää niitä väkisin epäeettisin keinoin.

Kaupunki kuuluu sen kaikille asukkaille, myös eläimille. Haluan osaltani olla vaikuttamassa koirien ja muiden lemmikkieläimien mahdollisuuteen elää lajityypilleen soveltuvaa ja hyvää elämää – myös keskustan alueella.

Koirapuistoja sekä yleisesti ulkoilutuspaikkoja on lisättävä ja niiden ylläpitoon on panostettava. Varsinkin kesäaikaan on löydyttävä riittävästi uinti- ja juomapaikkoja myös eläimille.

Metsien yletöntä raivaamista tulee välttää. Näin varmistamme myös luonnonvaraisten eläinten mahdollisuuden elämään omassa elinpiirissään. Samalla vähennämme esimerkiksi petoeläimien tarvetta lähentyä ihmisasutuksia.

Lähetä kommentti