Energiakriisi: Kenen vastuulla?

Energian kulutuksen hillitseminen, kuten myös kuluttamisen kitkeminen ovat erittäin hyviä tavoitteita. Myös ilmaston kannalta on mielestäni täysin välttämätöntä, että energiankulutukseen kiinnitetään paremmin huomiota nyt ja tulevaisuudessa.

Yksittäisillä kotitalouksilla on Suomessa toki hyvät edellytykset näihin talkoisiin osallistua, kunhan vain aiheeseen hieman jaksavat ensin paneutua. Kun energian säästämisestä puhutaan kuitenkin yleisesti, pidän hieman hämmentävänä sitä aiheen tiimoilta nyt käytävää keskustelua, jossa näitä talkoita pyritään maassamme kohdistamaan juuri nimenomaan kotitalouksiin. Tämä vaikuttaa hieman tarkoitushakuiselta.

Todellinen vastuu vallitsevasta tilanteesta on myös osattava kohdistaa sinne, minne se todella kuuluu.

Kotitalouksiemme osuus maassamme kulutettavan energian loppukäytöstä on kuitenkin ehkä vain noin kolmanneksen. Vaikka myös se on paljon, silti teollisuuden osuus muodostaa siitä jo yksistään lähes puolet. Jatkuvasti lisääntyvän ja elinympäristöämme jo nyt kuormittavan teollisuuden myös näkisin yhtenä suurimpana ongelmana ilmastomme heikkenevää tilaa ajatellen. Se jos mikä on täysin kestämätöntä.

Itselleni on päivänselvää, että tätä haitallista teollisuutta tulee kitkeä nopeasti. Sitä myöden myös energian kulutustamme pystytään vähentämään reilusti. Tiedän varsin hyvin, että tätäkin näkemystä tullaan kritisoimaan muun muassa argumentein työpaikat ja talouskasvu. Se ei silti poista sitä tosiasiaa, että meidän on pakko alkaa luopumaan jostakin. Koska näinkään ei voi enää jatkua. Todellinen vastuu vallitsevasta tilanteesta on myös osattava kohdistaa sinne, minne se todella kuuluu.

https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiankaytto_suomessa/energian_loppukaytto

Kuva: Motiva. Energian loppukäytön jakaantuminen sektoreittain vuonna 2021.

Lähetä kommentti